โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดแข่งกีฬาสี ปี 2562

ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน" นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 45 โดยมีนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผ.อ.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

            โดยมีจุดประสงค์ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะในการทำงาน ส่งผลให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะสมุทรไมตรี คณะสมุทรสามัคคี คณะสุนทรสมุทร คณะวิริยะสมุทร และคณะสมุทรอนุสรณ์ โดยมีการแข่งขันกรีฑารุ่นต่างๆ การประกวดขบวนพาเหรด  ลีดเดอร์ และกองเชียร์

            โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ที่ร่วมฝึกซ้อมและตกแต่งอัฒจันทร์

            ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้มีการมอบโล่เกียรติยศ จำนวน 8 คน ที่มีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆในนามทีมชาติไทย ที่มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว โรงเรียน และประเทศชาติ ทั้งประเภทกีฬาแฮนด์บอล เทควันโดและสปีดเสก็ตที่กำลังจะเข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศฟิลิปปินในปลายเดือนนี้อีกด้วย

Visitors: 76,055