อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดโครงการเดิน ย่ำ ปั่น เก็บขยะรอบสวน

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเดิน ย่ำ ปั่น เก็บขยะรอบสวนสาธารณะในชุมชน  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์   ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง  

       ภายในงานมีกิจกรรมเดินและปั่นจักรยาน เก็บและคัดแยกขยะรอบสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมทั้งกิจกรรมเรียนรู้การปั้นลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) แล้วนำไปโยนในบึงน้ำสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ทั้งนี้มี  นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการเดิน ย่ำ ปั่น เก็บขยะรอบสวนสาธารณะในชุมชนด้

Visitors: 76,056