สุวรรณภูมิปล่อยแถวรับปีใหม่

         เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่18 ธันวาคม 2562 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พันตำรวจเอก ณัฏพล โกมินธรชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ต.อ.สุรชัช สุวรรณศรี กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1ได้ร่วมเป็นประธานปล่อยแถวเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2563 โดยมี กำลังพลเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน อยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี บริเวณถนนด้านนอกหน้าอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ระหว่างประตู 7 - 8  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

         นายกิตติพงศ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 รวม 12 วัน จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวม ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานประมาณ 2.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 190,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ลดลงร้อยละ 8 และในส่วนของเที่ยวบินสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,433 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,119 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31  โดยมีสายการบินประจำขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) และสายการบินเช่าเหมาลำ(Charter Flight) จำนวน 8 สายการบิน มีจำนวนทั้งสิ้น 156 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 65 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 91 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก คือสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ จำนวน 50 เที่ยวบิน สายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จำนวน 34 เที่ยวบิน และ การบินไทย จำนวน 26 เที่ยวบิน

         โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center: AOPC ที่ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-132 9950 โดยภายในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร  ได้จัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ของกระทรวงคมนาคม

         ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำผู้โดยสารก่อนเข้าจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจค้น และเข้มงวดกวดขันการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เพิ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.ในการตรวจพื้นที่ ตรวจสอบ วัตถุต้องสงสัย เฝ้าสังเกตการณ์ด้วย CCTV  และเข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดพนักงานล่ามสนามบินให้บริการ 24 ชม. เป็นต้น เพื่อให้การบริการผ่านเข้า – ออกของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ทสภ.ยังมีการประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ในการจัดเตรียมกำลังพลให้พร้อมบริการผู้โดยสารในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด

         นายกิตติพงศ์  ยังกล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ยกเว้นค่าจอดรถให้ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ มกราคม 2563 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ 718 คัน ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย ที่วิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ตามลำดับไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น ประตู 3  และประตู และขึ้นไปที่ชั้น ประตู กลับไปยังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ตามลำดับ โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

Visitors: 76,163