สารพัดช่างปราจีนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 สารพัดช่างปราจีนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์กำหนดโจทย์ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ”
นางอุบล สารากิจ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ซึ่งมีผลงานจากนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ระดับภาค ฯ จำนวน 9 ประเภท 1 องค์ความรู้ วิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี รวม 7ผลงาน ผลการประกวด วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่9สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Future Smart home ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทั้งนี้นักศึกษาดังกล่าวจะได้เข้าแข่งขันในระดับชาติที่ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 2563 ที่จะถึงนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ รวมทั้งสิ้น 342 ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 ผลงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 37 ผลงาน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 36 ผลงาน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 35 ผลงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 35 ผลงาน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ และระบบสมองกลฝังตัว 34 ผลงาน ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย 33 ผลงาน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 36 ผลงาน และประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 31 ผลงาน และประเภทการประกวดองค์ความรู้ 30 ผลงาน

Visitors: 76,055