โรงพยาบาลไทยนครินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตรับบริจาคอวัยวะ และดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากโดยสรุปยอดการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน145 คนปริมาณโลหิตทั้งหมด58,000 ซีซีและผู้ร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชั้น G โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 

Visitors: 75,802