เทศบาลเมืองบางแก้วจัดโครงการประชาอุ่นใจบางแก้วห่วงใยประชาชน

ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ประธานเปิดโครงการประชาอุ่นใจบางแก้วห่วงใยประชาชน โดยมีนายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว กล่าวรายงาน จากนั้น พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ  รองผกก.สภ.บางแก้ว ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี และนายพรชัยพัฒร์ ติยศิวาพร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว และได้ลงมาที่บริเวณลานด้านหน้าเทศบาลเมืองบางแก้วร่วมปล่อยแถวการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอำเภอบางพลีเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในระบบบริหารจัดการสาธารณภัย
 การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในระบบบริหารจัดการสาธารณภัย มีความพร้อมด้านทรัพยากร ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม โดยทุกภาคส่วนจะร่วมมืออย่างบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติการ
 ด้านนายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี กล่าวว่าขณะที่ปัจจุบัน ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค และมีแนวโน้มว่า จะมีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ก็จะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี

Visitors: 76,094