รพ.ไทยนครินทร์จัดโครงการโครงการปลอดเชื้อ เพิ่มความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Clean&Green  “โครงการปลอดเชื้อ เพิ่มความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และวัดองค์ประกอบภายในร่างกาย  รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการกำจัดและคัดแยกประเภทขยะ  การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก  รวมถึงวิธีการใส่ Mask อย่างถูกวิธีโดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีลูกบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ Co Working Space Lobby B โครงการ Notting Hill Sukhumvit105

Visitors: 77,957