สุดเจ๋งเทคนิค ราชสิท ฯ เปิดสอน ปวส.หลักสูตรขับโดรน

  เมื่อเร็วๆนี้ ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้เปิดรับสมัคร นักเรียนที่จบ ม.6 สาย ศิลป์ภาษา อังกฤษ-จีน หรือ อื่นๆที่ใกล้เคียงจำนวน จำกัด 20 ท่าน เพื่อเข้า ศึกษา ต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขา แมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ โดย ความร่วมมือ ในรูปแบบ Cro - Certeficate กับ Fuzho Polytechnic ประเทศจีน โดย เน้นฝึกทักษะเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)เป็นหลัก ฝึกประสบการณ์ที่ จีน 1 ปี ขณะเรียน มหาวิทยาลัยฟูโจว ให้ทุน ค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 1,000หยวน /เดือน
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 19 ซอย เอกชัย 116 ถนน เอกชัย แขวง บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์: 02 -8950856, 0628267272

Visitors: 76,055