เด็กจากประเทศญี่ปุ่นดูงานที่หอชมเมืองสมุทรปราการ

           เมื่อช่วงสายวันนี้ (30ธันวาคม 2562) สถาบัน เอ พี เอฟ ได้จัดโครงการนำเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น อายุระหว่าง 12 -15 ปี และคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย รวม จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชม หอชมเมืองสมุทรปราการ อุทยานการเรียนรู้ อ่าวไทย โดยมี นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

      สำหรับการเข้าเยี่ยมชม หอชมเมืองสมุทรปราการ อุทยานการเรียนรู้ อ่าวไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น และคณะอาจารย์ ผู้ฝึกสอน ได้เรียนรู้สถานที่สำคัญๆ ของไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านหอชมเมือง ตลอดจนประวัติศาสตร์ ความเจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกด้วย

Visitors: 76,096