เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยือนศูนย์พืชสวนน่าน เพื่อเตรียมข้อมูลการจัดงานวันไผ่โลก

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสมจิต ฟูบินทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายจักรพันธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอำเภอเมืองน่าน เยี่ยมเยือนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมข้อมูลการจัดงานวันไผ่โลก ปี 2563 โดยมีนาย สมศักดิ์ ยะแสง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน และนายบุญมี นรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะและให้ข้อมูลไผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งสายพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจ อาทิ ไผ่รวกดำ ไผ่ซางหม่น ฯลฯ เยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์ไผ่ แปลงสาธิตการขยายพันธุ์ไผ่ ตัวอย่างการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

Visitors: 77,957