เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนมละบริบ้านห้วยลู่

วันที่ 12 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสมจิต ฟูบินทร์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายจักรพันธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอำเภอเมืองน่าน ร่วมต้อนรับ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ โดยโครงการทหารพันธุ์ดี ป่าน่าน อาหารชุมชน พื้นที่บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการทำงาน มีท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
โดยเกษตรจังหวัดน่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน ใน 2562 ที่ผ่านมาได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อให้ชุมชนมละบริบ้านห้วยลู่ จำนวน 20 ครอบครัว 78 คน ปลูกหลังฤดูทำนาเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ และจากการสำรวจความต้องการทราบว่าชุมชนมละบริห้วยลู่ชื่นชอบการบริโภคเห็ดฟาง ประกอบกับในพื้นที่มีเศษฟางจากการปลูกข้าว ในปี 2563 จึงได้ดำเนินสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและแบบกองเตี้ย ตลอดจนมอบเชื้อเห็ดฟางและวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดฟางให้แก่ชุมชนมละบริห้วยลู่ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวมละบริห้วยลู่เป็นอย่างดี และมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง เงาะ ลำไย กล้วย ฯลฯ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนกันได้แต่ยังไม่มีการจำหน่ายออกนอกพื้นที่ ในส่วนของกาแฟที่สามารถปลูกร่วมกับพื้นที่ป่าไม้และเก็บผลจำหน่ายให้แก่โครงการภูพยัฆค์เพื่อแปรรูปได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป.

Visitors: 76,093