กษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมบริหารขับเคลื่อนเรื่องไผ่ทั้งระบบของจังหวัดน่าน

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานไผ่จังหวัดน่าน โดยมีท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารขับเคลื่อนเรื่องไผ่ทั้งระบบของจังหวัดน่านร่วมประชุม เพื่อดำเนินการบริหารขับเคลื่อนและดูแลเรื่องไผ่ทั้งระบบของจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาไผ่ของจังหวัดน่านมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในพื้นที่ด้วยการปลูกไผ่ทดแทน มีการแปรรูปไผ่เพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไผ่เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานไผ่โลก ณ จังหวัดน่าน

Visitors: 76,889