ตรวจควันดำ

นางสุนิสา อนันตกูลขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดชุดผู้ตรวจการออกปฏิบัติการตรวจรถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน   ที่กำหนด เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศ PM2.5โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธร  บางปู ณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)กม.37 ฝั่งขาออก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

                นางสุนิสา ยังกล่าวต่อไปว่า ในการปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถ จำนวนทั้งสิ้น    72 คัน พบรถที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยใช้รถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด จำนวน 1 คัน       ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนโดยการออกคำสั่งผู้ตรวจการและพ่นห้ามใช้รถคันดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงและนำรถเข้าตรวจสอบกับสำนักงานขนส่ง เพื่อออกหนังสือรับรองว่าค่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จึงจะสามารถนำรถกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง พร้อมทั้งกำชับตักเตือน แนะนำให้ผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง หมั่นบำรุง ดูแล รักษาทำความสะอาดเครื่องยนต์ รวมทั้งให้ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท ให้เข้มงวด กวดขัน และกำชับพนักงานขับรถตรวจสอบดูแลทำความสะอาดเครื่องยนต์ก่อนนำออกมาใช้งานประจำวันไม่ให้มีค่าควันดำเกิน     ค่ามาตรฐานที่กำหนด และปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

Visitors: 63,120