เกษตรพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงวังทับไทรคาดปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2563 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสาวปิยฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เนื่องจากขณะนี้มะม่วงเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ซึ่งพื้นที่ปลูกมะม่วงในจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 27,281 ไร่ พื้นที่อำเภอสากเหล็ก ปลูกมากที่สุด จำนวน 19,849 ไร่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยตำบลวังทับไทร มีพื้นที่ 9,859 ไร่ เกือบทุกสวนในตำบลวังทับไทร ได้รับมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP มะม่วง) โดยได้รับความรู้และเทคโนโลยีจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสากเหล็ก อีกทั้งเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ซึ่งเป็นการการันตีถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าเกษตร หนึ่งในนั้นคือ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มีมูลค่าการส่งออกปีละประมาณ 15,000 – 20,000 ตัน ในด้านการตลาดส่งขายภายในประเทศที่ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเชียงใหม่ และตลาดอุดรธานี ตลาดต่างประเทศจะเน้นพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเป็นหลัก ประเทศที่ส่งมะม่วงออกขาย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย นับว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังทับไทร เสน่ห์ของมะม่วงวังทับไทร คือ บ่มแล้วไม่เสียเนื้อแน่นผิวสวย รสชาติหวาน หอม ผลโต กว่าแหล่งปลูกอื่น ๆ เนื่องจากสภาพของดินของตำบลวังทับไทรเป็นลักษณะดินแนวลูกรังปนทรายเหมาะสมกับการทำสวนไม้ผลทำให้ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของบริษัทส่งออกมะม่วง และ พ่อค้าที่รับซื้อมะม่วงในประเทศ
ทางด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “ปริมาณผลผลิตมะม่วงปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก สภาพอากาศแปรปรวน จากหนาวจัด มาร้อนจัด ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายแห้ง หลุดร่วง ไม่ติดผล ผลผลิตลดลง ปริมาณผลผลิตม่วงในปี 2563 นี้ คาดการณ์ว่าจะลดลงเกือบ 90 % ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอสากเหล็กลงสำรวจพื้นที่ปลูกมะม่วง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง”
นายสายันต์ บุญยิ่ง เลขาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ตำบลวังทับไทร จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “ขณะนี้ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ราคาส่งออก เกรด A ประมาณ 40- 50 บาท ราคาขายในประเทศประมาณ 22-25 บาท ซึ่งมีราคาต่ำกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสาเหตุความต้องการในตลาดต่างประเทศลดลง เพราะมีตลาดประเทศเพื่อบ้าน มาตีตลาด จึงทำให้มะม่วงไทยเสียส่วนแบ่งทางการตลาดบางส่วน ดังนั้น จึงมีการตกลงกันภายในกลุ่มชาวสวนมะม่วงวังทับไทรให้มีการเก็บเกี่ยวช่วงอายุ ห้ามเก็บมะม่วงอ่อนเด็ดขาด ซึ่งนั้นหมายถึงว่าจะต้องเก็บมะม่วงที่มีคุณภาพเท่านั้น”

Visitors: 77,957