กรมทางหลวงชนบท(ทช.) เร่งดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ pm2.5

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) เร่งดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดมลภาวะทางอากาศ pm2.5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 - เทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่น PM2.5 ของกรมทางหลวงชนบท ด้วยการฉีดน้ำที่พื้นผิวที่ถูกเปิด ถนนเดิม รวมทั้งฉีดน้ำที่กองวัสดุที่เป็นพวกดินทรายหรืออื่นๆที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองตามแนวเส้นทางของการก่อสร้าง เพื่อควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศและส่งผลให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศ อยู่ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

Visitors: 63,128