สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

                     เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 26ม.ค. 63 ที่สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2 ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นางอรัญญา สุวรรณบุตร และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เครือข่ายผู้ปกครองฯ สมาคมนักเรียนเก่า ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ในครั้งนี้ จำนวน 1,619 คน

          สำหรับการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล SSP มินิมาราธอน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรในการส่งเสริมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

Visitors: 63,120