เกษตรฯพิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานแตงโมโชว์กรงนก

เกษตรฯพิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานแตงโมโชว์กรงนกเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม

          วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ แปลงแตงโมเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายวีระชัย  เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการลงพื้นที่แปลงปลูกแตงโมของ นายถาวร สีหอมกลิ่น  หมู่ 4  ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปลูกทั้งหมด 18 ไร่ พันธุ์ กินรี 188 และพันธุ์ซอนย่า  สำหรับพื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลูกข้าวแปลงใหญ่ เมื่อหลังจากปลูกข้าว จึงหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะแตงโมซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน มีความชำนาญในการปลูกแตงโม ซึ่งอำเภอวังทรายพูน มีพื้นที่ปลูกแตงโม จำนวน 2,557 ไร่ เกษตรกร 274 ราย เป็นการปลูกหลังนาเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง  เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3 ตัน ต่อไร่ ขณะนี้ราคาหน้าสวนอยู่ กิโลกรัมละ 5-9 บาท ไร่ละประมาณ 15,000 - 27,000 บาท ทำให้มีรายได้ในพื้นที่ 18 ไร่ ประมาณ  270,0000 – 486,000 บาท มีต้นทุนการผลิตไร่ละประมาณ 10,000 บาท(ค่าระบบน้ำประมาณไร่ละ 5,000บาท สามารถใช้ซ้ำได้ในปีต่อไป โดยต้นทุนเมล็ดพันธุ์และค่าปุ๋ยประมาณ 5,000 บาท) เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 90,000 – 306,000 บาท  ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนจะมีรายได้จาการปลูกแตงโมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท   แตงโมเป็นพืชอายุสั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 65 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ขณะนี้จังหวัดพิจิตร มีเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจังหวัดพิจิตร แตงโมวังทรายพูนถือว่าได้มาตรฐาน ไส้แน่น เนื้อแดง รสหวาน ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ในวันที่ 13-15  กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดงาน “วันแตงโม โชว์กรงนก” ขึ้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตร ทั้งนี้ได้มีการจัดประกวดแตงโม ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรอำเภอวังทรายพูนอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือ สอบถามที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร 056-613423 ต่อ 103 ได้ในวันเวลาราชการ

Visitors: 76,093