ผู้ประกอบการรถทัวร์เดือดร้อนหนักจากพิษไวรัสโคโรนา

     นายธีรพล ชุนเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทศุภราชแอนด์ทราน สปอร์ตจำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถทัวร์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรถโดยสาร ปัจจุบันหลายๆส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบหมด ในฐานะที่เป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง ก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าไปบริการในเรื่องของทัวร์และ ทัวร์จีน และนักท่องเที่ยวต่างๆตอนนี้ทางสมาคมการบริการนำเที่ยวแห่งประเทศจีน ได้สั่งระงับและจอดรถหมด เนื่องจากสภาวะไวรัสโคโรน่า ซึ่งได้มีการแพร่เชื้อไปตามที่ต่างๆโดยมีใจความว่า "ประกาศฉุกเฉินต่อมาตรการพิเศษและการควบคุมผลกระทบต่อไวรัสโคโรนา รวมทั้งการหยุดพักกิจกรรมทางธุรกิจท่องเที่ยว(2020) NO:29 ที่ระบุให้บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยวออนไลน์ต่างๆ หยุดในการทำกิจกรรมในการออกทัวร์และรวมถึงการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ตั๋วและโรงแรมต่างๆให้มีผลทันที"

        ในฐานะผู้ประกอบการ ในเรื่องของรถทัวร์ก็มีภาระต่างๆในเรื่องของคนขับก็เช่นกัน หากเป็นแบบนี้ระยะยาว ผลกระทบจะเกิดขึ้นมาก รถเป็นหมื่นๆคันที่บริการนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่อวันเป็นหมื่นๆคน แต่วันนี้ shut down คือ หยุดเลย ถือว่าเป็นศูนย์ แต่ก่อนหน้านั้นยังพอมีรายได้เข้ามาบ้างแต่ปัจจุบันผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถทัวร์ได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องจอดรถนิ่ง แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หยุดด้วย

        ในฐานะผู้ประกอบการ มองว่าหากเรื่องนี้หากไม่จบภายใน2-3เดือน คาดว่าจะเดือดร้อนและได้รับผลกระทบไปทั่ว ยกตัวอย่างง่ายๆ รถทุกคันก็ต้องมีภาระการส่งรถต่อเดือน พนักงานขับรถที่เคยได้รายได้จากค่าทำทัวร์ต่างๆก็หายไป แต่ละคนก็มีภาระหน้าที่ แต่ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวันนี้นอกจากบริการในเรื่องทัวร์นักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีส่วนที่บริการสาธารณะอยู่หลายส่วน ก็ต้องนำมาแก้ไขปรับปรุงนำมาช่วยเหลือ ตรงจุดที่ได้รับผลกระทบ

        ในส่วนของบริษัทฯโดยปกติก็จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออยู่เป็นประจำ ตามช่องแอร์ ตามพื้น แล้วทิ้งไว้ 20 นาที จากนั้นนำผ้าชุบน้ำทำความสะอาดอีกครั้ง ถึงจะนำมาบริการพนักงานประจำ ซึ่งทำอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปที่มีการจ้างเหมาไปต่างจังหวัดทุกๆครั้งที่จะออกไปทำทริป เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราฉีดพ่น เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆก็สามารถจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ก็เหมือนกับการขึ้นเครื่องบิน ที่ต้องมีการทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยการบริการลูกค้าในทุกๆกรุ๊ป

        นายธีรพล ยังได้กล่าวอีกว่า ส่วนทัวร์คนไทย ส่วนมากจะดีในช่วงของเทศกาล จึงอยากให้ทางรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่น ที่จัดโครงการไปศึกษาดูงาน อย่างน้อยก็เป็นการกระจายรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด ในแต่ละภาค ในเมืองรอง เมืองหลักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า โรงแรม ต่างๆ ผู้ประกอบการรถโดยสารต่างๆ จะได้มีรายได้ในส่วนของตรงนั้น หากไปStickมาก ในเรื่องของการดูงานต่างๆ ทำให้หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ได้นำมาใช้การบริการด้านนี้ มันก็จะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวลดลง อยากให้มองในหลายมิติ เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกภาคส่วนก็ถือเป็นรากหญ้าของสังคมทั้งนั้น

Visitors: 63,128