ทสภ.ยกระดับมาตรฐานการรักษาความสะอาดรถบริการสาธารณะ

            เมื่อเวลา 14.00 น. (3 ก.พ.63) นายกิตติพงศ์  กิตติขจร รสภ.(ปก.1) ได้ชี้แจงมาตรการ การทำความสะอาดรถขนส่งสาธารณะต่อสื่อมวลชน เพื่อรองรับ และป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ บริเวณชั้น 1 ประตู 4 (คิวรถแท็กซี่) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท อาทิ รถลีมูซีน รถเช่า รถเเท็กซี่ รถโดยสาร ขสมก. และรถ Shuttle Bus ให้ใส่ใจในด้านการรักษาความสะอาดของรถโดยสารรวมไปถึงพื้นที่เคาน์เตอร์จุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทภายใน ทสภ. เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถและผู้ให้บริการการขนส่งสาธารณะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย

          ทั้งนี้ ทสภ. ยังได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ ผ้าเช็ดรถ ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถลีมูซีน และรถ shuttle bus ของ ทสภ. เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วย

          โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ขับขี่รถสาธารณะและผู้ใช้บริการ รวมทั้งติดตั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ บริเวณจุดเคาว์เตอร์ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดภายในห้องโดยสาร เบาะที่นั่ง ที่จับประตูรถ เป็นต้น

Visitors: 63,120