เกษตรน่านพบชาวเวียงสาแจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือภัยแล้ง

เกษตรน่านพบชาวเวียงสาแจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือภัยแล้ง
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ธนะขว้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสา ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเวียงสา กรณีเกษตรกรประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ โดยชี้แนะเสนอแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อเยียวยาเกษตรกร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอำเภอเวียงสาเวียงสา เป็นอำเภอศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านตอนใต้ ด้านภูมิประเทศ อำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอำเภอเมือง ด้านใต้ติดอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนมักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่ โดยมีเส้นทางหลวงสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) ปัจจุบันอำเภอเวียงสา มีพื้นที่ 15 ตำบล 103 หมู่บ้าน

Visitors: 76,163