ทสม.เมืองปากน้ำจัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมลดฝุ่น

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ทสม.รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อม" โดยมีนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วยน.ส.พิม อัศวเหม นายสนธเยศ อัศวเหม นายสมประสงค์ อัศวเหม ซึ่งเป็นหลานๆของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม รวมทั้งสมาชิก ทสม.เขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน ณ ลาน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

          ด้วยอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ(ทสม) ได้จัดกิจกรรม "ทสม.รวมใจรักษาสิ่งแวดล้อม" เพื่อรักษาความสะอาด ช่วยลดปัญหา ฝุ่นละออง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมใจรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การเก็บ กวาด ทำความสะอาดล้างลานบริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ การทำความสะอาดบริเวณ ถนนประโคนชัยและถนนศรีสมุทร การเทจุลินทรีย์ EMบำบัดน้ำเสีย คลองปากน้ำ บริเวณสะพานหัวเกาะ

          ด้านนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า วันนี้เรามาร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพี่น้องทสม.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาร่วมกันทำ เพื่อกิจกรรม เพื่อความสะอาดให้กับชาวจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งบริเวณลานศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ล้างทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ และถนนประโคนชัย รวมทั้งถนนศรีสมุทร เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5  และ  ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้

          และที่เคยทำงานท้องถิ่นมา 20 กว่าปี มองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ ดีขึ้น ดูจากขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากกรุงเทพ และในคลองสรรพสามิต ดีขึ้น บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองก็ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ส่วนในคลองแยกต่างๆ ทางอบจ.(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ) ก็คงต้องร่วมกันรณรงค์และหากเป็นไปได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ก็ควรจะมีเรือเก็บขยะบริเวณคลองสรรพสามิตและคลองแยกต่างๆและร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด  โดยการทำความสะอาดนั้นไม่ได้ทำเพียงวันเดียว แต่ให้มองจากตัวเองและส่วนรวมระหว่างชุมชนและท้องถิ่น ก็ต้องขอฝากพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ เน้นในเรื่องการทำความสะอาด เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่ามองต่อไป

Visitors: 76,160