สุวรรณภูมิยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารป้องกันการระบาดของโรค COVID 19

         เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่จุดคัดกรองผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร  รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (สายปฎิบัติการ 1 )  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รอง ผบก.ตม.2  และนายแพทย์ชำนาญการ กองด่านควบคุม กรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำทัพสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมจุดตรวจจุดคัดกรองป้องกันโรค COVID 19 ผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวม 9 จุด ภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ

         นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (สายปฎิบัติการ 1 )   เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID 19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วโลกนั้น  ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้า – ขาออกโดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและทางหูรวม 5 จุด  มีที่จุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 2 จุดและบริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 3 จุด และในส่วนของจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก และทางหู รวม 4 จุด

         สำหรับการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดหลุมจอดไว้รองรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไว้ที่หลุมจอดประชิดอาคาร C, E , F  และ G เป็นเฉพาะอีกด้วย  และหากผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินหากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสมีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เดินทางไปหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดของโรคไวรัส COVID 19 ถ้าผู้โดยสารเข้าลักษณะทั้ง 3 อย่างข้างต้นและแพทย์ที่ด่านควบคุมโรคมีความเห็นให้ดำเนินการเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรช่องทางเฉพาะเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลดำเนินการวินิจฉัยตรวจหาเชื้อทางห้องแลบต่อไป

         นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความถี่ในการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิโดยเฉพาะพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆและได้ยกระดับเปลี่ยนศูนย์อำนวยการสะดวกให้ผู้บริการผู้โดยสารเป็น EMERGENCY OPERATION CENTER เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงนี้ ณ ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ 02-1329950 ตลอด 24 ชั่วโมง อีกด้วย

 

Visitors: 76,055