เทศบาลตำบลแพรกษาระดมเจ้าหน้าที่ทำหน้ากากอนามัย

นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ระดมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้า เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยในท้องตลาดเกิดการขาดแคลน และหากจะซื้อก็มีราคาสูง ขณะที่ทางส่วนกลางก็ยังไม่สามารถสนับสนุนหน้ากากอนามัยมาได้ ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะเสี่ยงกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากมีสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเอง ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหาทางว่าเราจะพอมีหนทางในการดำเนินการอย่างไรได้บ้าง จึงได้ค้นวิธีการทำหน้ากากอนามัยจากยูทูปและคลิปต่างๆ เมื่อเราได้ข้อมูลมา ก็ลงมือไปซื้อผ้า โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสาธารณสุข และทางจังหวัดสมุทรปราการ ว่าควรใช้ผ้าสาลูกับผ้าคอตตอน เมื่อทำออกมาแล้วก็จะเหมือนแมสที่ขายตามท้องตลาด

          เบื้องต้นก็นำมาใช้ในเทศบาลกันเองก่อน และจะเริ่มทำเพิ่มปริมาณเพื่อกระจายไปสู่ชุมชน หากชุมชนยังไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยไปใช้ได้ก็สามารถมารับได้ที่เทศบาลได้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนจะเปิดสอนเพื่อให้ชุมชนสามารถกลับไปทำที่บ้านได้เอง โดยทางเทศบาลได้จักรเย็บผ้าและเครื่องมืออยู่พอสมควร โดยทางกลุ่มสตรีก็ได้มีการเสนองบประมาณเพื่อขอจากพัฒนาชุมชนในการเป็นเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดกับผู้ที่มีอาชีพในการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่แล้วเพื่อทำหน้ากากอนามัยจำหน่ายให้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

          ในส่วนของเทศบาลก็ได้มีการคัดกรอง ผู้ที่มารับบริการกับเทศบาล มีเครื่องแสกนความร้อนอุณหภูมิของร่างกาย หากพบว่าป่วยก็จะให้หน้ากากอนามัยพร้อมแนะนำให้ไปพบแพทย์ หากพบว่ามีภาวะเสี่ยงอื่นด้วย ก็จะรวบรวมข้อมูลรายงานสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เข้ามาดูแลตรงจุดนี้ ส่วนสาเหตุที่มีการคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการนั้นเนื่องจากที่เทศบาลมิได้มีแค่เพียงบริการของภาครัฐเท่านั้น แต่ยังมีบริการของภาคเอกชนมากมาย เช่นร้านอาหาร ธนาคาร ไปรษณีย์  งานทะเบียน

          ดังนั้นหากประชาชนมีญาติพี่น้องเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง และมีความจำเป็นต้องค้างแรมในพื้นที่แต่เนื่องจากพื้นที่สมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ก็ขอให้ผ่านกระบวนการคัดกรองของทางสุวรรณภูมิและขอให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นหรือสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพราะถือเป็นเรื่องที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม

Visitors: 76,163