เกษตรน่านเสวนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนภูเขา

 เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมพูดคุย เสวนา "การสร้างพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ว่างเปล่า" ณ โรงแรมน่านบูติก รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีนักธุรกิจ ภาคเอกชน สมาคมผู้ปลูกพืช และประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นในการนำเสนอ คือ การปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น การปลูกกล้วยน้ำว้าสู่การแปรรูปเป็นแป้ง และการแปรรูปสู่แผนการตลาด โดยครั้งนี้เกษตรจังหวัดน่าน ได้ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเรื่องการปลูกกัญชง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และประโยชน์ของต้นกัญชง ในเชิงอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง และการตลาด

Visitors: 76,055