เทศบาลเมืองบางแก้วเร่งมือทำหน้ากากผ้าแจกชาวบ้าน

       นางสาวอมลวรรณ โชติสุขพยัคฆ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐ ให้ทางเทศบาลจัดทำหน้ากากผ้าหลังจากหน้ากากอนามัยเกิดการขาดแคลน โดยให้ซื้อวัสดุมาทำ ทางเทศบาลเมืองบางแก้วก็ได้สั่งซื้อผ้าฝ้าย ตัดเป็นผ้าผืนเล็กสำเร็จรูปมา โดยมีชุมชนต่างๆ รวมทั้ง ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองบางแก้ว ได้ขึ้นมาที่อาคารชั้น4 ของเทศบาลมาช่วยกันทำหน้ากากผ้า โดยมีการนำจักรเย็บผ้าเข้ามาช่วยทำให้สามารถทำหน้ากากผ้า ได้เร็วขึ้น   ขณะเดียวกัน เราก็ได้สอนชาวบ้านให้รู้จักการทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เองไปพร้อมกันด้วย ขณะที่ทางสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 นายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ก็อาจให้ชาวบ้านบางส่วนกลับไปทำหน้ากากผ้ากันที่บ้าน แล้วนำกลับมาส่งให้ที่เทศบาลเมืองบางแก้ว เนื่องจากจะได้ไม่ต้องมีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส หลังจากนั้นก็จะได้รวบรวมไป แจกจ่ายชาวบ้านที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยต่อไป พร้อมกับต่อยอดสอนให้ชาวบ้านรู้จักทำหน้ากากอนามัยกันเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย  ในส่วนของทางเทศบาลเมืองบางแก้ว ขณะนี้ก็ได้ปิดประตูทางเข้าออก โดยเปิดให้มีทางเข้าออกเพียงประตูเดียวเท่านั้น หากใครเข้ามาติดต่อราชการก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ และมีน้ำยาแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ โดยปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกประการ

Visitors: 77,957