วัดบางพลีใหญ่กลางประกาศปิดวัดป้องกันโควิท 19

วัดบางพลีใหญ่กลางประกาศปิดวัดป้องกันโควิท 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 นั้น และยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม  จังหวัดสมุทรปราการ ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เข้าข่ายต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ ล่าสุดวันนี้ 21 มี.ค.63 ทางวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระครูปลัด สุวัฒนศิลคุณ เจ้าอาวาสและทางคณะสงฆ์ได้มีมติแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดเชื้อโรค โควิด 19 ภายในวัด โดยทางวัดปิดศาสนาสถานที่มีประชาชนมากราบไหว้จำนวนมาก ได้แก่ วิหารพระพุทธสีหไสยาสน์ ( พระนอนใหญ่ ) พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต พระอุโปสถที่ประดิษฐานพระประธานพระพุทธสุริยะ ( หลวงพ่อสูริย์ ) โดยปิดเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคระบาด เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยทางวัดยังงดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วย

 ทางด้านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง กล่าวว่า ทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้มีการทำความสะอาด ปิดวัดเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19  เพราะที่วัดมีประชาชนเข้ามาจำนวนมาก เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาศาสนาสถาน โดยทางวัดเห็นความสำคัญต่ประชาชนที่เดินทางมาที่วัด ได้มีการทำความสะอาดไปแล้วหลายครั้ง แต่ทางที่ดีที่สุดคือคือต้องปิดบริเวณทั้งหมดไม่ไห้ประชาชนได้เข้าไปในวันและเวลาดังกล่าว

Visitors: 76,056