อบต.บางน้ำผึ้งแจกหน้ากากอนามัยทุกหลังคาเรือน

อบต.บางน้ำผึ้งลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้านพร้อมฉีดพ่นเชื้อทำความสะอาด

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน พร้อมฉีดพ่นเชื้อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน วัดและสถานที่ต่างๆเพื่อความสะอาด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

          นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า วันนี้ เราได้มาทำความสะอาด โรงเรียน  วัด และชุมชน หมู่บ้าน และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนคนละ 1 ชิ้น หากบ้านหลังไหนมี 10 คน ก็ได้ 10 ชิ้น พร้อมทำความสะอาดหน้าบ้าน เพื่อทำให้เห็นว่า เราไม่ได้ทอดทิ้งชาวบ้าน เพราะทุกคนก็กลัวโรคโควิด-19 กันทั้งนั้น หากเราเข้ามาดูแลชาวบ้าน อย่างน้อยก็จะได้เกิดความอุ่นใจและสบายใจมากยิ่งขึ้น

          นายกอบต.ยังได้กล่าวอีกว่า ทุกคนในอบต.บางน้ำผึ้งได้ออกมาช่วยกันทุกคน เพราะชาวบ้านเขาเสียภาษีให้เรา เมื่อยามเขาตกทุกข์ได้ยาก ทั้งพนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ต้องออกมาช่วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านมีความสุขมากที่สุด โดยเฉพาะคนไข้ติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก เราต้องใส่ใจ โดยได้มอบหมายให้อสม.ได้ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้น อย่าไปกลัวว่าเมื่อเข้าไปหาชาวบ้านแล้วจะติดโควิด แต่เราต้องช่วยกัน เราป้องกันตัวเราเองให้ดี

          ทุกท้องถิ่นต้องออกมาช่วยกัน เมื่อยามชาวบ้านเขาเดือดร้อน ผู้บริหารของท้องถิ่นต้องไม่อยู่กับที่ แต่เราต้องออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำความเข้าใจและออกปฏิบัติหน้าที่ปูพรมให้ทั่ว เชื่อว่าในพื้นที่นั้นๆจะต้องรอดจากโรคโควิด-19อย่างแน่นอน หากใครแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่ ก็ต้องมีการทำบันทึกว่ามาจากไหน รวมทั้งหากใครกลับมาจากต่างประเทศ ก็จะเข้าไปพูดคุยว่าให้อยู่แต่ในบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

          ส่วนหน้ากากอนามัยที่แจกประชาชนนั้น ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันเย็บหน้ากากกันเอง ไม่ได้ไปซื้อที่ไหน ชาวบ้านคนไหนที่มาช่วยทำหน้ากากอนามัย ทางอบต.ก็จะจ่ายค่าแรงคนละ 240 บาท ทำให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยครบตามจำนวนที่จะแจกชาวบ้านครบทุกหลังคาเรือน

Visitors: 76,093