นอภ.เมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการกวดขันให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด

นอภ.เมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการกวดขันให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด

         เมื่อวันที่  1 เมษายน 2563 เวลา 21.00 - 24.00 น. นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นอ.เมือง สมุทรปราการได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสมุทรปราการนำทีมปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการออกตรวจตราสอดส่องสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อกวดขันการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการโดยได้ตรวจสอบร้านสถานประกอบการบริเวณแนวริมถนนศรีนครินทร์ ตามทึ่ได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัด ฯ ตั้งแต่ ร้าน ณ สโมสร และร้านใกล้เคียง ไม่พบว่ามีการเปิดให้บริการ หรือการปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดฯ และได้ตรวจสอบ ที่บริเวณ ถนนท้ายบ้านจนถึงหาดอัมรา และในพื้นที่ตลาดปากน้ำ ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ใด้เข้าตรวจสอบร้านสะดวกซื้อ และร้านค้า อาหารทั่วไป ในพื้นที่เพื่อกำชับให้ปิดบริการ ให้ตรงตามกำหนดเวลา และขอให้การป้องกันโดยจัดให้มีเจล แอลกอฮอล์บริการลูกค้า ตามที่ตังหวัดประกาศกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเคร่งครัด ด้วย สถานการณ์โดยรวมประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Visitors: 76,095