เกษตรพิจิตรช่วยชาวสวน ขายผลไม้ออนไลน์ฝ่าวิกฤต โควิด-19

  นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัส โควิด -19ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร มีข้อจำกัดในการส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะมะม่วง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 25,811 ไร่ 3,842 ครัวเรือน พื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 19,453 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 8,279 ตัน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จึงได้มีการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้น เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด – 19 ไม่สามารถส่งออกผลผลิตมะม่วงไปต่างประเทศได้ ทางบริษัทส่งออกจึงระงับการสั่งซื้อเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดพิจิตร ไม่สามารถระบายสินค้าดังกล่าวได้ ทำให้ได้รับผลกระทบ และการขนส่งสินค้าภายในประเทศมีข้อจำกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และมีสื่อหลายสำนักได้นำข้อความช่วยประชาสัมพันธ์ต่อทำให้มีผู้สนใจสั่งซื้อมะม่วงจากชาวสวนมะม่วงจังหวัดพิจิตร เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานไปรษณีย์ สาขาจังหวัดพิจิตร ได้เข้าพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรเกษตรกร โดยจะสนับสนุนในด้านการขายสินค้าของเกษตรกรคือมะม่วง โดยเน้นเป็นน้ำดอกไม้สีทอง แพ็คใส่กล่องสวยงาม และขอเน้นเป็นเกรด A มาตรฐานการส่งออกส่งออก ซึ่งถือว่าเป็นกำไรของผู้บริโภคในปีนี้ เนื่องจากเกรด A มาตรฐานส่งออกนี้ จะส่งไป ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ขณะนี้ได้นำมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับผู้บริโภค
นายวีระชัย ยังกล่าวอีกว่า จากการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในด้านการตลาดในเบื้องต้นโดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางทำให้มีผู้สนใจสั่งซื้อมะม่วงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการสั่งซื้อออนไลน์ ทำให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและสำนักงานเกษตรอำเภอนำเกษตรกรชาวสวนมะม่วงมาจำหน่าย ที่ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับผลตอบรับจากส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดพิจิตร มาอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนมะม่วงโดยตรง รวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้อุดหนุนมะม่วง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1 ตัน สำนักงานเกษตรจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 คิดเป็นมูลค่าจำหน่ายรวม 404,375 บาท รวม 15.65 ตัน

Visitors: 75,802