เกษตรน่านลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น แก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร

 เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน น.ส.วประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง ลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตร ณ อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี มีนายทวีทรัพย์ จักริลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น และนายทรงศักดิ์ จักริลา กำนันตำบลน้ำแก่น ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ พบว่าอ่างเก็บน้ำน้ำแก่นยังพอมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตร
สำหรับอ่างเก็บน้ำน้ำแก่นสามารถจุน้ำได้ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร คลอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ใน 2 ตำบล คือตำบลน้ำแก่นและตำบลนาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน สภาพอ่างมีดินตะกอนจึงควรมีการขุดลอกดินตะกอนออกเพื่อให้อ่างสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น และควรขุดลอกลำเหมืองฝายเป็นตอน ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่

Visitors: 75,807