เกษตรน่านลงพื้นที่บ่อเกลือเยี่ยมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและพบเกษตรกร

  นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ นิลแก้ว รักษาการเกษตรอำเภอบ่อเกลือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ ได้เข้าเยี่ยม การดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ก๋าวงค์ ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน โดยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือดำเนินงานตามเป้าหมายเกษตรกรต้นแบบจำนวน 13 ราย โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืช สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการแปรรูป.
จากนั้นคณะ เกษตรจังหวัดน่าน ได้เดินทางเข้าติดตามผลการใช้งานโรงเรือนของนายมณี หอมโลก เกษตรกรบ้านเด่น ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพืชปลอดภัย งบกลุ่มจังหวัด ปี 2562 จำนวน 2 โรง และเกษตรกรขยายผลสร้างโรงเรือนเพิ่มเองอีกจำนวน 3 โรง รวมเป็น 5 โรง พบว่ามีการใช้งานโรงเรือนโดยการปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเป็นพืชผักปลอดภัย อาทิ คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักโขม กะหล่ำปลีรูปหัวใจ เมล่อน ฯลฯ

Visitors: 76,159