เกษตรน่านเข้มมาตรการสกัดโควิด19

 เกษตรน่านเข้มมาตรการสกัดโควิด19
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา เข้าชี้แจงทำความใจแก่ผู้ประกอบการ และผู้แทนการรับซื้อขายข้าวเปลือกนาปรังฤดูกาลการผลิต 62/63 ในการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน ตามคำสั่ง ประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน ภายใต้การดูแล และเฝ้าระวังของฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหยกพืชผลการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์โควิด ใน จ.น่าน ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นหนึ่งใน 9 จังหวัดของประเทศไทยที่ยังไม่พบผู้ติดเชื่อโควิด-19 ในพื้นที่ นับเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนใน จ.น่าน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่เอาจริงเอาจังในการดูแลพื้นที่ เข้มงวดในการคัดกรอง

Visitors: 77,956