สหกรณ์การเกษตรบางบ่อมอบชุด PPEและหน้ากางอนามัยให้กับ รพ.ในเขตบางบ่อ

  นายชะลอ อ่ำเย ประธานสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายวงกว้าง และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ จึงทำให้ทุกคนต่างตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมกันมากขึ้น ประกอบกับ นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการให้ สหกรณ์ใน จ.สมุทรปราการช่วยกันดูแลสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว รวมถึงชุมชน สังคมที่เราอาศัยอยู่ เพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นายชะลอ ยังกล่าวอีกว่า บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านแรกที่ จะยับยั้งการแพร่กระจ่ายของโรคโควิด -19 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโรคโควิด -19 ทาง สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังในการต่อสู้กับโควิด-19 โดยการมอบหน้ากากอนามัยให้กับ รพ.บางบ่อ จำนวน 1,050 ชิ้น และได้มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขต บางบ่อ จำนวน 15 อนามัย. อนามัยละ 3 ตัว รวม 45 ตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดโอกาสในการหาซื้ออุปกรณ์ป้องกัน

Visitors: 76,889