พิจิตร- จิตอาสา904 และเกษตรพิจิตรส่งมอบมะม่วง ให้กับจุดตั้งด่านคัดกรองCOVID-19

 วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตรแจ้งว่า จิตอาสา904 จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและชาวสวนมะม่วงตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ส่งมอบมะม่วง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตั้งด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 ในจังหวัดพิจิตร ด้วยสถานการณ์ไวรัสดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตมะม่วงในจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะผลผลิตมะม่วงอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร รวมถึงตำบลอื่นๆของอำเภอสากเหล็กได้ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ทำให้ราคาตกต่ำประกอบประสบปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้คุณภาพผลผลิตมะม่วงส่วนใหญ่ขนาดผลเล็กลง และอยู่ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ย จึงใช้โอกาสนี้ประสานชาวสวนมะม่วงวังทับไทร สนับสนุนมะม่วงมันช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวคือพันฟ้าลั่น จำนวน ส่งมอบให้กับจุดตั้งด่านตรวจคัดกรอง COVID- 19 จำนวน 5 จุด ยกเว้นจุดตั้งด่านตรวจอำเภอสากเหล็กที่ไม่ขอรับ
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดไม่สามารถส่งออกและจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าได้ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ทำการสำรวจผลผลิตทางเกษตรในเบื้องต้น เพื่อหาตลาดให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง มียอดจำหน่ายที่ผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จำนวนกว่า 500,000 บาท เป็นจำนวนกว่า 20 ตัน และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีสินค้าเกษตรออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมอุดหนุนสินค้ามะม่วงของเกษตรกรที่ไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้เกษตรกรได้บรรเทาความเดือดร้อนลงได้บ้าง ทั้งนี้ หากเกษตรกรท่านใด มีความประสงค์ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรช่วยประชาสัมพันธ์และกระจายสินค้าเกษตรของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056 13423 ต่อ 103 ได้ในวันเวลาราชการ
ธีระพล คุ้มสุข

Visitors: 75,807