โรงพยาบาลกรุงเทพ ส่งแคมเปญห่วงใยสุขภาพช่วงวิกฤตโควิด-19

โรงพยาบาลกรุงเทพ ส่งแคมเปญห่วงใยสุขภาพช่วงวิกฤตโควิด-19

ด้วยบริการ “Bangkok Hospital Delivery Services”

บริการปรึกษาแพทย์ เจาะเลือด ฉีดวัคซีนและจัดส่งยาถึงบ้านคุณ

พร้อมแคมเปญไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ห่วงใยสุขภาพของทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ขอร่วมรณณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ และเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลเปิดให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้านด้วยบริการทางการแพทย์ที่เรียกว่าBangkok Hospital DeliveryServices”ให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงการรักษา สะดวก ประหยัดเวลาคนไข้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง และ แคมเปญ“ไทยช่วยไทย สู้ภัยโควิด” เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาภายในโรงพยาบาล

นพ.มารุต สิริวัฒนเดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า รพ.กรุงเทพ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้ารับบริการทุกๆ ท่าน และเพื่อให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  เสริมภูมิคุ้มกันให้ถึงบ้านด้วย4 บริการของ“Bangkok Hospital Delivery Services”ประกอบด้วย 1.ปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์(Teleconsultation) สามารถปรึกษาได้ทั้งระบบเสียงหรือแบบ VDO conference callในการรักษา เช่น ปัญหาสุขภาพ ติดตามอาการข้อแนะนำต่างๆ  และการสั่งจ่ายยาพร้อมรับคำแนะนำจากเภสัชกรในการใช้ยา2.อำนวยความสะดวกด้วยบริการเจาะเลือดถึงบ้านท่านโดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการเจาะเลือดของทางโรงพยาบาล3.บริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน อาทิ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 950 บาท* (*สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และสำหรับ 3 ท่านขึ้นไป) วัคซีนปอดอักเสบราคา 3,800 บาท4.บริการส่งยาถึงบ้าน โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรอาสาสมัครของโรงพยาบาล (B+ Bike)สำหรับลูกค้าโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากเป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด ทางโรงพยาบาลจัดส่งผ่านไปรษณีย์ภายในประเทศไม่คิดค่าบริการจัดส่ง โดยยาจะจัดส่งให้ถึงคนไข้ภายใน 1-2  วัน หลังจากที่แจ้งยืนยันการซื้อยามาจากโรงพยาบาล และเรายังมีส่วนลดค่ายา 30% สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  โทร. 02-310-3000

รูปแบบการบริการ Bangkok Hospital Delivery Servicesนั้น คนไข้สามารถเลือกการรับบริการได้ตามความต้องการของแต่ละท่าน เหมาะกับคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาทิ คนไข้โรคมะเร็งที่ต้องให้การรักษาด้วยเคมีบำบัด ฟอกไต โรคภูมิแพ้ ฯลฯ หรือคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง อาทิ คนไข้โรคเบาหวาน หรือโรคทางอายุรกรรมหัวใจ คนไข้จิตเวช ฯลฯ  และเหมาะกับคนไข้ที่เฝ้าระวังตามนโยบายของรัฐบาลที่อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาล ซึ่งมีคนไข้เข้ารับการบริการปรึกษาทางระบบ Teleconsultation เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในแพทย์อายุรกรรมทั่วไปและแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ หากคนไข้ที่จำเป็นต้องเข้ามารักษาภายในโรงพยาบาล เรามีมาตรฐานความปลอดภัยการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงก่อนเข้าสู่โรงพยาบาลมีบริการคนไข้ที่มีความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 ที่คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ที่รพ.ชีวาทรานสิชั่นนัลแคร์แยกออกจากพื้นที่บริการหลักของรพ. กรุงเทพเพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้มาเข้ารับบริการทางการแพทย์ทุกคน

ในภาวะการเฝ้าระวังโควิด-19 นี้ ทางโรงพยาบาล ขอมอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเพราะเราคนไทยจะไม่ทิ้งกัน ใน“แคมเปญไทยช่วยไทย สู้ภัยโควิด”เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดย

  • มอบส่วนลด 50% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการพยาบาลค่าอาหารและค่ายาผู้ป่วยในเวชภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กายภาพ)
  • โปรโมชั่นรถพยาบาลฉุกเฉิน(Ambulance) ในราคา 100 บาท บริการสำหรับผู้ป่วยใน โดยจะบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถรับบริการได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • รับสิทธิประโยชน์การตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ เช่น MRI, CT,PET/CT Scanฯลฯ ในราคาเดียวกันกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถรับบริการได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนรับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย Contact Center โทร.02-310-3000 หรือโทร. 1719

 

Visitors: 76,163