เกษตรจังหวัดน่านปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังโควิด-19ให้เกษตรกร

 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดน่านหรือทางราชการกำหนด เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเกษตรกรผู้นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรคือรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทำการเกี่ยวข้าวในพื้นที่แปลงนาข้าวบ้านโปร่ง หมู่ 7 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา พบรถเกี่ยวข้าวที่นำเข้ามากำลังดำเนินการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 เครื่อง มีพื้นที่ข้าวนาปรังปี 62/63 ที่ต้องเก็บเกี่ยวในพื้นที่นี้จำนวนกว่า 300 ไร่ เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องรอต่อคิวเพื่อนำรถเกี่ยวข้าวเข้าทำการเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวในแปลงของตนเพื่อให้ทันนำผลผลิตข้าวไปจำหน่ายในวันนี้.
จากนั้นคณะของเกษตรจังหวัดน่านได้เดินทางต่อไปยัง โรงสีศรีคำเจริญ และลานรับซื้อผลผลิตหยกพืชผลการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบมีการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน ตามคำสั่ง ประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน ภายใต้การดูแล และเฝ้าระวังของฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปรังปี 62/63 ของผู้ประกอบการรับซื้อข้าว ราคาข้าวเกรดดีในวันนี้อยู่ที่ 12.80 บาท/กิโลกรัม (วันก่อน 12.60 บาท/กิโลกรัม).

Visitors: 75,807