นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนไทยที่เดินทางกลับจากออสเตรเลียถึงประเทศไทย

        เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร  นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1)  เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และดำเนินการรับคนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้ว จำนวน 207 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG  476 เครื่องลงในเวลา 16.20น  เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจวัดไข้พบมี ไข้สูงจำนวน  9 คน ที่เหลือ 198 คน ได้พาขึ้นรถบัสเดินทางไปดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐที่โรงแรม บางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 77,957