เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง โควิด-19

          นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดน่านหรือทางราชการกำหนด เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดรับซื้อผลผลิตมะม่วง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าผู้ประกอบการรับซื้อและเกษตรกรที่นำผลผลิตมะม่วงในพื้นที่ตำบลป่ากลางมาจำหน่ายมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อาทิ การกักกันตัวผู้ประกอบการที่เข้ามารับซื้อผลผลิต การเว้นระยะห่าง การใช้เจลล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ ในส่วนของผลผลิตมะม่วงที่เกษตรกรในพื้นที่นำมาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนั้นเป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง มี 2 เกรด คือ เกรดส่งออก ราคากิโลกรัมละ 20 บาท และตกเกรด ราคากิโลกรัมละ 12 บาท.

Visitors: 75,802