เกษตรน่านติดตามการเปิดจุดขายผลไม้หน้าห้างบิ๊กซีช่วยเกษตรกรช่วงโควิด-19

   นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมติดตามการเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร(ผลไม้) ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามประตูทางเข้า-ออก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดน่านได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้มาวางจำหน่าย อาทิ มะม่วง ลิ้นจี่ มะขามหวาน ฯลฯ

Visitors: 76,163