ส.ส.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ร่วมกับภาคเอกชนแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ปชช.

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต2สมุทรปราการ มีความเป็นห่วงใยประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด19 จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ประชาชน จำนวน 300 ชุด

                สืบเนื่องจากบริษัทอาริชา ไดมอนด์ส จำกัด โดยนายสัญชัย ฮาร์พาวัท กรรมการผู้จัดการ ได้ติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคจำนวนมาก ทางบริษัทจึงได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา จำนวน 300 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมอำนวยความสะดวก ตรวจคัดกรองประชาชนทุกคน ที่เข้ามารับสิ่งของ และจัดระเบียบการต่อแถว เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 โดยมีดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ ร่วมแจกสิ่งของ และมีประชาชน ร่วมเข้ารับสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวนมาก ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย

Visitors: 77,955