นางสาวพิม อัศวเหม กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการแจกผ้ากันเปื้อนถุงมือยางและหมวกให้แม่ค้าตามโครงการอาหารปลอดภัย

          นางสาวพิม อัศวเหมกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวพราว อัศวเหมนาย สนธเยศ อัศวเหม นาย สมประสงค์ อัศวเหม ซึ่งเป็นหลานๆของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาร่วมแจกผ้ากันเปื้อน ถุงมือยางและหมวก ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของอยู่ที่ตลาดคนเดิน ตามโครงการอาหารปลอดภัย กินอาหารสะอาด อร่อย และได้มาตรฐาน จำนวน 106 ร้าน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้ใช้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ในการจำหน่ายอาหาร เพื่อความสะอาด ของอาหารและได้มาตรฐาน  โดยทุกคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร บริเวณตลาดคนเดิน จะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และติดสติ๊กเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ทุกคนว่าผ่านการตรวจแล้ว ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยถนนคนเดินได้จัดขึ้น ณ บริเวณถนนนารายณ์ปราบศึก ตั้งแต่สี่แยกธนาคารกรุงเทพ ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รถไฟสายปากน้ำ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

                 ด้วยเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง และเป็นย่านเศรษฐกิจ และการค้าที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนมาใช้บริการสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนมาก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2548 เป็นวันประกาศอาหารปลอดภัยทั้งประเทศ โดยเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการถนนอาหารปลอดภัย ซึ่งต้องพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารเข้าสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

          โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้เริ่มจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ ขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหารในพื้นที่ พัฒนารายได้และประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้เริ่มต้นสนับสนุนให้ชมรมผู้ประกอบการอาหารบริเวณ ตลาดราชา ออกร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย เป็นประจำทุกวันที่1 ของเดือน และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่1และ2 ของเดือนเวลา 15.00น.-22.00น. ณ บริเวณถนนนารายณ์ปราบศึก ตั้งแต่สี่แยกธนาคารกรุงเทพ ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รถไฟสายปากน้ำ ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

           การดำเนินโครงการดังกล่าว มีประชาชนผู้บริโภคให้ความสนใจจำนวนมาก โดยในการจัดงานแต่ละครั้ง มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยประมาณ 1500 คน/ วัน ปัจจุบันได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการพัฒนารายได้ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งประชาชนได้รับการบริการที่หลากหลาย สามารถเลือกซื้อสินค้า ได้มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคต่อไป

Visitors: 63,026