ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานและปล่อยทุ่นกักขยะเนื่องในวันทะเลโลก

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ร่วมปล่อยทุนกักขยะ (BOOM) พร้อมเก็บขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในกิจกรรมวันทะเลโลก สร้างจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล
วันนี้ (8 มิ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) พร้อมด้วยนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงศ์ นายอำเภอพระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกอบต.บางน้ำผึ้ง และนายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกันปล่อยทุ่นกักขยะ(BOOM) และเก็บขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณวัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ท้องทะเล
ซึ่งวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกให้ช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล
สำหรับสถานการณ์ท้องทะเลไทย ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง โดยมิได้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดปัญหาขยะทะเลอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งทะเล เกิดอันตรายต่อสัตว์ทะเลหายาก ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกินขยะพลาสติกทำให้ติดระบบทางเดิน อาหารส่งผลให้สัตว์ทะเลต้องตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลอย่างมาก การจัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน หันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลเพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนสืบไป

Visitors: 63,048