สุริยะ เปิดโครงการ เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกันที่สมุทรปราการ

 ที่เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการ “เติม พลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน”  มีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต2 สมุทรปราการ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.เขต 1 สมุทรปราการ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.เขต3สมุทรปราการ นางสาวนาถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธพว. และผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งนักธุรกิจ และผู้ประกอบการจำนวนมาก ร่วมโครงการ

          นอกจากนั้นแล้วยังมีการมอบป้ายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม “SME D Services Extra Cash” ซึ่งเป็นบริการ ONE Stop Services สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ครบถ้วนในจุดเดียว

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า รัฐบาลห่วงใยและเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเอสเอ็มอีเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมอบหมายนโยบายให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเร่งด่วน ด้วยการจัดสรรเงินทุนให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ดำเนินโครงการ “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก ธพว. ได้สะดวกครบถ้วนในจุดเดียว เพื่อให้มีเงินทุน ไปใช้หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ฟื้นฟูธุรกิจ และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เอสเอ็มอีทั่วประเทศรับรู้ถึงบริการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจาก ธพว. เพื่อเข้ามาใช้บริการอย่างกว้างขวาง

         

Visitors: 62,234