มิตรสิบเสกเงิน เปิดตัวบริษัทเพื่อช่วยเหลือสังคม

มิตรสิบเสกเงิน เปิดตัวบริษัทเพื่อช่วยเหลือสังคม ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน เพียงนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน สมุดทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ พิจารณาผ่านปุ๊บก็รับเงินปั๊บ ได้ในทันที  ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม มั่นใจได้ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

          ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทมิตรสิบ ได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะของบริษัทมิตรสิบลิสซิ่งจำกัด(มหาชน) ซึ่งธุรกรรมของบริษัทมิตรสิบลิสซิ่งนั้น ก็เพื่อให้ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการหารายได้จากการขับรถแท็กซี่ โดยอดีตการขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าประชาชนไม่มีความสามารถที่จะซื้อรถแท็กซี่ได้ ซึ่งต้องเสียค่าเช่ารถแท็กซี่วันละ1500-2000 บาทมีกะเช้า-บ่ายดังนั้นผู้ที่มีอาชีพนี้ก็จะไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ เพราะใช้ระบบการเช่า ทางบริษัทฯจึงดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่หรือมีอาชีพขับรถแท็กซี่ จัดทำการลิสซิ่งรถแท็กซี่ขึ้นมาโดย ทางบริษัทฯได้จำหน่ายรถแท็กซี่และให้ผ่อนชำระ คนที่อยากจะขับรถ มีเงินดาวน์บางส่วนนิดหน่อย ก็มาผ่อนชำระกับเรา ส่วนใหญ่จะเป็น 48เดือน 60 เดือนก็ถือว่าผ่อนชำระเสร็จสิ้นก็ถือว่า ผู้ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่นั้นได้เป็นเจ้าของรถแท็กซี่ได้รถในอนาคตมาขับ ไม่ใช่ขับแล้วอนาคตยังไม่รู้ว่าจะได้รถหรือไม่อย่างไร เพราะจะได้ผลต่างจากค่าเช่ารถเท่านั้น และได้ดำเนินการหลายปีติดต่อกันมาและได้นำเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่มิ.ยปี 62 โดยพบว่ามีผู้ประสงค์ที่จะมีอาชีพขับรถแท็กซี่ประมาณ 2500 คัน อยู่ทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการ

          เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มองเห็นถึงพี่น้องประชาชนที่ขับแท็กซี่ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว เราก็มองเห็นว่ายังมีพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มใหญ่ๆที่บางครั้งมีอุบัติเหตุทางการเงิน หรือมีความต้องการสินเชื่อเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาในช่วงๆหนึ่งที่เขาเกิดปัญหาอยู่ บริษัทมิตรสิบลิสซิ่งฯ จึงได้ตั้งบริษัทลูกขึ้นมา2 บริษัท คือบริษัทมิตรสิบเสกเงินและบริษัทมิตรสิบพิโก

          ด้านติณณภพ ยงค์สงวนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานสาขากล่าวว่าบริษัทมิตรสิบเสกเงิน นั่นก็หมายความว่าท่านสามารถเสกเงินได้ด้วยตัวของท่านเอง นี่คือปรัชญาแนวคิดของบริษัทฯที่จะเข้าไปร่วมแก้ปัญหาทางการเงินให้กับภาคประชาชน โดยบริษัทมิตรสิบเสกเงินได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตเรียบร้อย และได้เปิดดำเนินการเมื่อต้นปี มกราคม 2563 โดยบริษัทจะเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะ เรื่องของการเงินของลูกค้า เมื่อไหร่ที่ลูกค้ามีปัญหาทางด้านการเงิน จะต้องใช้เงินเร่งด่วนแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ทางลูกค้าก็มาขอสินเชื่อกับมิตรสิบเสกเงิน โดยหาหลักทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถยนต์ที่ได้ชำระจนครบแล้ว หรือเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ ที่ได้ใช้ขับขี่ไปมา ก็สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ มาค้ำประกันตัวเงินที่ขอมิตรสิบเสกเงินไปแก้ปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งที่ดินที่ตัวเองได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น ก็นำหลักทรัพย์นั้นมาหารือกับมิตรสิบเสกเงินได้ ทางบริษัทก็จะพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือ โดยการปล่อยสินเชื่อไปให้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

          ดังนั้นบริษัทมิตรสิบเสกเงิน ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทมิตรสิบลิสซิ่งจำกัด(มหาชน)นั้น ก็เข้าไปแก้ปัญหาร่วมกับ ภาคประชาชนที่เกิดปัญหา หรือเกิดอุบัติเหตุทางการเงินที่จำเป็นต้องใช้เงินในระยะเวลานั้นๆ จึงเห็นได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าไปแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วย แก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งวันนี้เรามีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และได้ปล่อยสินเชื่อไปแก้ปัญหาให้กับลูกค้าประมาณ 200-300 รายแล้ว และกำลังจะเริ่มขยายสาขาจากสำนักงานใหญ่ที่เรามีอยู่ไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆในไตรมาสที่2ที่ผ่านมานั้นเราขยายสาขาไปแล้วทั้งหมด 20 สาขาด้วยกัน

          ด้านดร.กิตติ กล่าวว่า ส่วนอีกตัวก็คือ บริษัทมิตรสิบพิโกไฟแนนท์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาหนี้สิน ภาคบุคคลของพี่น้องประชาชน เมื่อมีปัญหาเงินกู้นอกระบบ เสียดอกเบี้ยเกินความจำเป็นนั่นคือปัญหาทางสังคมและปัญหาเศรษฐกิจในสังคมเราปัจจุบัน รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา โดยให้ภาคเอกชนนั้นสามารถตั้งบริษัท เข้าไปแก้ปัญหาร่วมด้วยกับภาครัฐบาล เช่นธนาคารออมสิน หรือธนาคารของรัฐ เข้าไปร่วมแก้ปัญหา แต่ในภาคประชาชนในระดับรากหญ้า พ่อค้าแม่ขายในระดับรากหญ้าของสังคมไทยจริงๆเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน แต่เขาก็ไปใช้ระบบการแก้ไขปัญหาด้วยอัตราดอกเบี้ยแพงๆ ดังนั้นบริษัทมิตรสิบพิโกไฟแนนท์ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้ให้แต่ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะมาค้ำประกันตัวเองได้เลย แต่ตนเองนั้นก็ยังทำมาหากินอยู่ ทางบริษัทฯก็จะเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าของเราว่าเขาเกิดปัญหาอะไร เช่นเป็นหนี้อยู่ 3,000บาท แต่ขายของไม่ดี หาเงินส่งดอกเบี้ยไม่ได้ มีคนมาทวงหนี้ตลอด ตรงนี้ก็จะมาเป็นที่ปรึกษาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี แทนที่จะส่งดอกเบี้ยเป็นรายวัน ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นส่งดอกเบี้ยรายเดือน ส่งเดือนละเท่านี้ทำได้ไหม และลูกค้าประกอบอาชีพอะไร ตรงนี้ทางบริษัทก็จะเข้าไปช่วยเหลือ

          บริษัทแม่คือบริษัทมิตรสิบลิสซิ่ง และมีบริษัทลูก 2 บริษัทที่มีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหาทางการเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจน และเชื่อว่าทั้ง 2บริษัทนี้จะเป็นเพื่อนคู่เรือนของผู้ที่เกิดปัญหาทางด้านการเงินแล้วเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อให้เขาอยู่ได้ในสังคมและทำมาอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต

 

 

Visitors: 63,060