ชาวปัญฐิญายกมือโหวดเลือกตั้งกรรมการนิติชุดใหม่แทนชุดเดิมอย่างเป็นเอกฉันท์

       เมื่อช่วงสายวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่สโมสรหมู่บ้านปัญฐิญา ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงไปนานกว่า 2 ปี แต่ไม่ยอมลงจากตำแหน่ง สมาชิกหมู่บ้านจึงได้ปรึกษาหารือ และดูในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อต้องการให้มีนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ในวันนี้ (30สิงหาคม 2563) โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บางปู และหน่วยงานกอ.รมน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสังเกตการณ์และดูแลในเรื่องความปลอดภัย โดยสมาชิกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 100คนเศษ โดยมีนายปารเมษฐ์ ภัชกุล มาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกบ้านได้มีความเข้าใจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมติเสียงส่วนใหญ่ได้ยกมือเห็นชอบเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ มีเพียง 1 เสียง ที่ไม่เห็นด้วย ทำให้ผู้สมัครนิติบุคคลหมู่บ้านจำนวน 10 คนได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์

         ด้านนาวาเอกประดิษฐ์ วิสุทธินันท์ ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็น1ในจำนวน10คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน กล่าวว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวปัญฐิญาแพรกษาทุกท่าน ที่กรุณาไว้วางใจออกมาเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปแล้ว ปรากฏว่าชาวบ้านได้ลงมติในจำนวนเสียงมากกว่าหนึ่งในสาม ก็ถือเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการนิติบุคคลชุดใหม่ จำนวน 10 คน ได้เป็นกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการหมู่บ้านชุดนี้ก็จะบริหารงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานสืบไป

         สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลชุดเดิมได้หมดวาระไป2ปี6เดือนกว่าแล้ว ทางพวกเราก็พยายามทำหนังสือขอให้มีการเลือกตั้ง ใหม่แต่คณะกรรมการชุดเดิมก็ไม่ยอมรับหนังสือ ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ไม่ยอมรับ เมื่อครบกำหนด 30 วัน เมื่อไม่ยอมรับหนังสือ ซึ่งตามกฎหมายแล้วสมาชิกหมู่บ้าน ได้เข้าชื่อกัน 1ใน5 เพื่อแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมา ในการที่จะเปิดการประชุม ซึ่งตนได้รับมอบจากสมาชิก1ใน5ให้มีอำนาจในการเปิดประชุม และจากการประชุมในวันนี้ และพบว่าสมาชิกในหมู่บ้านได้มาลงคะแนนมากกว่า1ใน3ซึ่งเกินเป้าหมายจากข้อบังคับ มติที่ออกมาในวันนี้ นิติบุคคลชุดนี้ ก็ถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

Visitors: 63,061