จ.สมุทรปราการ จัดพิธีวางกระดูกเรือตรวจการณ์ จำนวน 1 ลำ

จ.สมุทรปราการ  จัดพิธีวางกระดูกเรือตรวจการณ์ จำนวน 1 ลำ  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

                วันนี้ (11 ก.ย. 63)  พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานประกอบพิธีวางพระดูกงูเรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต จำนวน 1 ลำ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ณ  อู่ต่อเรือ บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

                ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจน้ำ มีเรือตรวจการณ์ ขนาด 110 ถึง 180 ฟุต ในสังกัด จำนวนเพียง 6 ลำ อายุการใช้งานมีสภาพเก่า ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  โดย 5 ลำ มีอายุการใช้งาน  44 ปีขึ้นไป อีก 1 ลำ อายุการใช้งาน 27 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นความสำคัญ ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ที่มีหน้าที่และภารกิจทางน้ำ ในการถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานหลัก 1 ใน 6 หน่วยงาน ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือที่รู้จักกันในนาม “ ศรชล.” ซึ่งทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยงานทางทะเลของประเทศ มียุทโธปกรณ์ที่สำคัญ คือ เรือ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ

                สำหรับเรือตรวจการณ์ 130 ฟุตลำนี้  จะเป็นยุทโธปกรณ์ของหน่วยงาน ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งทดแทนเรือที่มีสภาพการใช้งานมานาน อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของทางราชการต่อไป

 

Visitors: 63,061