ตู่ นันทิดา ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ ลุยหาเสียงตลาดสังกะสี

         เมื่อเวลา17.00น.วันที่15พฤศจิกายน2563 ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรปราการ เบอร์1ในนามสมุทรปราการก้าวหน้า ซึ่งมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อดีตนายก อบจ. เป็นแม่ทัพผลักดัน ตู่ นันทิดา คู่ชีวิตเข้าสู่สังเวียนการเมืองระดับจังหวัด พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดนัดสังกะสี ซึ่งตั้งอยู่หน้า เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง สมุทรปราการ โดยได้รับการตอบรับจากชาวบ้านและประชาชนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัดดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

         โดย ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย กล่าวว่า สมุทรปราการก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง จะพัฒนาต่อไปอีก พัฒนา เปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง เพราะพี่น้องเชื่อมั่น หลายโครงการสำเร็จเสร็จสิ้น บางโครงการคืบหน้า70-80เปอร์เซ็นต์ ตู่ ตั้งใจสานงานต่อให้เสร็จ ให้สมุทรปราการ สู่เมืองทันสมัย คุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน ตามนโยบายของกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เคยงาน รู้งาน สานต่อทันที นโยบายด้านโครงสร้างจะเร่งรัด สานต่อ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เดินทางสะดวก ระไฟฟ้าระบบรางเดี่ยว เร่งสานต่อ ดำเนินการตามแผนเบื้องต้นโดยเร็ว ทางเดินสกายวอล์ก จากสถานีปากน้ำ อุทยานการเรียนรู้ หอชมเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานราชการกว่า10หน่วยงาน เร่งสานต่อการก่อสร้างสกายวอล์ก ถึงหอชมเมืองให้งานรุดหน้ากว่า90เปอร์เซ็นต์

         นโยบายด้านคุณภาพชีวิต จะเร่งรัดสานต่อด้านคุณภาพชีวิตปลอกภัย สู่มาตรฐานเมืองทันสมัย (Smart city)ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้วยกล้องCCTVครบทุกพื้นที่ด้วยระบบตรวจจับใบหน้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บริเวณจุดเสี่ยง ล่อแหม เพิ่มไฟส่องสว่าง ด้วยพลังแสงอาทิตย์

         นโยบายด้านการศึกษา ต้องเรียนได้มาตรฐาน เรียนรู้เพื่อสังคมใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ระดับมาตรฐานส่งเสริมด้านการเรียนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรทันสมัย ผ่านระบบออนไลน์Video Conferenceที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนonlineทั่วถึง เพิ่มครูผู้สอน ให้เหาะสมกับจำนวนห้องเรียน ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก สนับสนุน เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมStreet artให้เด็กวาดภาพในบริเวณโรงเรียนและบริเวณที่เหมาะสม ส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีทันสมัย มาตรฐาน

 

Visitors: 75,807