กำนันตำบลเทพารักษ์อายุน้อยที่สุดคนรุ่นใหม่ไฟแรง

สืบเนื่องจาก นายชาตรี อยู่วัฒนะ ตำแหน่งกำนันตำบลเทพารักษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกำนัน และผู้ใหญ่บ้านม.2ต.เทพารักษ์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จึงทำให้ตำแหน่งกำนันตำบลเทพารักษ์ว่างลง ทางอำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงได้หารือและคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา 1 คนขึ้นเป็นกำนันตำบลเทพารักษ์ โดยมีนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธาน มีผู้ใหญ่บ้าน มาประชุม ครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองสมุทรปราการ ปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3 คนได้เสนอชื่อ นายกิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลเทพารักษ์  เหมือนกันทั้ง 3 คน โดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่น จึงทำให้ นายกิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ ได้เป็นกำนันตำบลเทพารักษ์ คนใหม่ป้ายแดง โดยนายอำเภอปละผู้ใหญ่บ้านทุกคนร่วมแสดงความยินดี

จากนั้น นายชาตรี อยู่วัฒนะ (อดีตกำนันตำบลเทพารักษ์) บิดา และนางญาณิกาญจน์ อยู่วัฒนะ มารดา พร้อม ญาติพี่น้อง ได้ มอบช่อดอกไม้ร่วม แสดงความยินดี ณ ที่ทำการตำบลเทพารักษ์

Visitors: 75,802