หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เดินหน้าบูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ฉีดพ่นละอองน้ำ ลดค่าปริมาณฝุ่นละออง หรือ PM 2.5

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสมลักษณ์ ควรสงวน (อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ) พร้อมทีมงาน และรถโมบายติดตั้งเครื่องขยายเสียง ลงพื้นที่ทำงาน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ นำรถบรรทุก 6 ล้อ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดค่าปริมาณฝุ่นละออง หรือ PM 2.5

 โดยน้ำที่ใช้ฉีดพ่นยังได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสลงไปด้วย ทั้งนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ จะได้ประโยชน์ 2 ด้าน คือลดค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายใต้แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเน้นให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ต่อสุขภาพประชาชน และการเจ็บป่วยด้วยโรคฝุ่นละออง และโรคโควิด อีกด้วย

Visitors: 77,957