พ่อเมืองปากน้ำเป็นประธานปิดการอบรมผู้ต้องขัง

วันนี้ (25 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังเข้าร่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ซึ่งการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางสมุทรปราการ กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังจำนวน 350 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมป็นวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 24 มกราคม มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 76,887